Mesures de Millora de l'AP

2009-12-30 13:01

 

 Llistat de Mesures millora AP.pdf (181,8 kB)

  

Hem elaborat una llista de mesures que creiem necessàries per a la millora de l'atenció primària orientades a una millor atenció als ciutadans i una major eficiència del sistema sanitari